GIẢM GIÁ NGÀY MÙA HÈ MỚI CHO CÁC LOẠI XE CHỌN! Nhận thông tin chi tiết

Tại sao lại là tổ chức phi lợi nhuận?

CarShare Vermont là một tổ chức phi lợi nhuận 501 (c) 3. Thay vì chỉ tập trung vào lợi nhuận của mình, chúng tôi cố gắng cung cấp một dịch vụ dễ tiếp cận và giá cả phải chăng để giảm việc sử dụng xe hơi nói chung và cải thiện khả năng di chuyển cho mọi người ở mọi mức thu nhập.

Nếu biến lợi nhuận là mục tiêu chính của chúng tôi, chúng tôi có thể buộc phải khuyến khích mọi người lái xe của chúng tôi nhiều hơn xe của họ, hoặc giá của chúng tôi sẽ phản ánh một dịch vụ mà chỉ một số ít có thể mua được.

Cuối cùng, chúng tôi tin rằng tự cung tự cấp tài chính chỉ đơn giản là một mục tiêu bền vững hơn – điều này có nghĩa là chúng tôi dự định gắn bó và đưa từng đô la chúng tôi kiếm được trở lại CarShare Vermont và cộng đồng chúng tôi yêu thích.