GIẢM GIÁ NGÀY MÙA HÈ MỚI CHO CÁC LOẠI XE CHỌN! Nhận thông tin chi tiết

Hủy

Yêu cầu hủy tư cách thành viên

Vui lòng hoàn thành biểu mẫu này để cho chúng tôi biết nếu bạn muốn hủy tư cách thành viên của mình. Khi chúng tôi đã vô hiệu hóa tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một tin nhắn xác nhận đến email chúng tôi có trong hồ sơ. Xin lưu ý rằng mọi số dư chưa thanh toán phải được giải quyết trước khi chúng tôi có thể hủy kích hoạt tài khoản của bạn. Liên hệ với nhân viên của chúng tôi theo số info@carsharevt.org hoặc 802-861-2340 nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Cảm ơn bạn đã dành thời gian làm thành viên!

"*" indicates required fields

Họ và tên*
Bạn có giới thiệu CarShare Vermont cho bạn bè hoặc thành viên gia đình không?
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.