GIẢM GIÁ NGÀY MÙA HÈ MỚI CHO CÁC LOẠI XE CHỌN! Nhận thông tin chi tiết

Tôi ủng hộ CarShare Vermont để giúp bù đắp các tác động của việc lái xe của chính tôi và để đảm bảo người thuê nhà, hàng xóm, gia đình và bạn bè của tôi có quyền truy cập vào dịch vụ thú vị và quan trọng này.

– Stu McGowan, cổ động viên từ năm 2008